Press "Enter" to skip to content

Certificering sikrer en anerkendt og lys fremtid på arbejdsmarkedet

Hvad kendetegner en certificering og et certifikat? Og hvad betyder certificering egentlig for forbrugerne, myndighederne, kunder og virksomheder? Dette er nogle af de emner, denne artikel vil komme ind på og forsøge at belyse. Der vil blive svaret på, hvorfor det er vigtigt at certificere sig, og hvordan man kan blive certificeret.

Certificering handler i bund og grund om at optimere og fastlægge ens egne evner som leder, medarbejder eller virksomhed som en helhed. Det handler ligeledes om godkendelsen til at tilbyde eller sælge en konkret ydelse samt tilladelsen til at udføre et bestemt stykke arbejde indenfor et specielt fagområde. I dag stiller for eksempel kunderne, forbrugerne og myndighederne enormt store krav til sikkerhed, pålidelighed og kompetencer i og med konkurrencen vokser, man får større viden om flere professioner, kravene skærpes, og udbyderne bliver til flere. Man har med tiden fået flere krav at leve op til, og dette kan blandt andet sikres igennem certificering.

 

Lev op til de udefrakommende krav igennem en certificering

Udefrakommende krav kan komme fra både kunder, myndigheder og arbejdspartnere. Kompetencekravene kan omhandle skærpede retningslinjer for kvalitet, sundhed og kunnen indenfor ens fag. Dette afhænger af, hvilket erhverv man arbejder i. For at garderer sig bedst herimod, kan man igennem en certificering, formå at leve op til de tilsyn og den kontrol som objektive instanser opkræver med henblik på ens virksomhed. Ved at få udstedt et certifikat har man skabt sig stor pålidelighed overfor kunderne, fremtidige eller nuværende arbejdspartnere samt forbrugere og myndigheder, i det man har bevist sit værd.

Derigennem har man skabt øget interesse og styrket ens egen position på arbejdsmarkedet igennem et forhøjet kvalitetsniveau og særlig udmærkelse.

En anden vigtig faktor som certificering er med til at sikrer, er større viden og bedre forståelse indenfor sit eget område, som automatisk vil skabe optimering og fremgang i ens virksomhed. Større viden er nemlig grundstenen for forståelse, som bygger på relevant teori, som virksomhederne med fordel kan benytte i praksis. Udnyttelsen af ens viden i praksis skaber bedre resultater i fremtiden, som baner vejen for vækst i ens virksomhed.

 

Hvem kan blive certificeret? Og hvorhenne bliver man det?

 

Der er stort set ingen grænser, for hvem der kan certificere sig, eller hvilken form for certificering man kan få. Indenfor ethvert fagområde er der mulighed for optimering, det handler om at undersøge ens muligheder. Nogle af de hyppigt anvendte certificeringsformer er arbejdsmiljøcertificering og certificering indenfor projektledelse. Arbejdsmiljøcertificering udviser stor evidens for at virksomheden, har stort fokus på arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel. Dette skaber øget interesse for nytilkomne ansøgere og mulige arbejdspartnere. Flere kunder vil i fremtiden også begynde at tænke mere over arbejdsmiljøcertificering, da man gerne vil sikre sig at arbejdsforholdene er gode hos den virksomhed, man handler hos. Dette kan i sær have stor betydning hos de store tøjgiganter, som henter arbejdskraft fra hele verden. Flere virksomheder tilbyder i dag certificeringskurser, som tager udgangspunkt i forskellige kompetencetests. De mest udbredte er personlighedstest, intelligenstest, medarbejdertest og udbydelse af forskellige værktøjer som styrker ens kompetencer i lederevaluering, som forbedrer virksomhedens ledelse. Dette er et meget anerkendt certificeringskursus da ledelsen i enhver virksomhed, altid skal være sammensat af de mest kompetente og erfarne kandidater. Ledelsens formål er at sikre virksomhedens fokus på opnåelse af nye mål og inkorporering af nye strategier, som bygger på relevant og brugbar viden.

 

Er du interesseret i at styrke din virksomheds kapacitet og egenskaber? Eller måske optimere din egen position som leder eller medarbejder? Så klik her og kom et skridt nærmere en lys og certificeret fremtid med høje standarder og et godt arbejdsmiljø.