Press "Enter" to skip to content

Gældsbrev

Et gældsbrev er kort sagt en skriftlig aftale mellem to parter omkring et lån. Brevet er juridisk bindende og skal underskrives af begge parter.

Brevet skal indeholde alt fra lånebeløbet til, hvornår pengene skal betales tilbage og virker derefter som en bindende aftale mellem den der låner pengene og den, der yder lånet. Det er altså lavet, for at holde styr på omstændighederne omkring lånet og som sikkerhed for, at pengene bliver betalt tilbage.

Gældsbrev for private

Palm with a plant growng from pile of coins

Der er naturligvis forskel på, hvad et gældsbrev mellem private og et gældsbrev mellem firmaer skal indeholde. I den nedenstående tekst er der fokus på, hvad et gældsbrev mellem private skal indeholde. Leder du efter information om gældsbreve mellem firmaer, er det hurtigt gjort med en simpel søgning på nettet.

For at gældsbrevet skal være juridisk gyldigt og bindende, skal det først og fremmest være underskrevet af begge parter. Herudover er det vigtigt, at brevet indeholder alle de relevante informationer, der er i forhold til lånet.

Det er ikke nødvendigt at få en udefra til at skrive eller verificere brevet – heller ikke juridisk bistand. I grunden behøver brevet ikke at fylde mere end et par linjer, hvori der står, at X skylder Y Z kr og eventuelt, hvornår de skal betales tilbage.

Hvornår er der brug for et gældsbrev?

Det er altid en lidt penibel situation, når der skal snakkes penge mellem venner eller familie. Derfor er det, for at undgå uoverensstemmelser eller uklarheder, en rigtig god ide, at udarbejde et gældsbrev med alle aftaler og informationer i forbindelse med lånet. På den måde er begge parter sikret og der er helt klare linjer i forhold til beløbets størrelse, betingelserne for lånet samt tilbagebetalingen.

Det kan virke som en hård og lidt fremmedgørende måde at kommunikere, hvis der er tale om tætte venner eller familie. Men sådan skal det ikke ses, tværtimod. Læs mere om gældsbreve på  https://minifinans.dk/gaeldsbrev/.