Press "Enter" to skip to content

Rensning af tagrender

Dit hus består af adskillige vitale dele – og tagrender er helt afgjort én af dem. De står imod cirka 100 tons regn, sne og slud årligt, og de sørger for at lede vandet væk fra huset og ned i kloakken. Uden tagrender ville vandet kunne forårsage massive skader på dit hus, som ville være særdeles omkostningstunge at udbedre.

Kan du selv stå for rensning af tagrender?

Det er altid bedst at få en professionel til at forestå rensning af tagrender. Det skyldes, at en professionel hurtigt vil kunne spotte, om der er noget galt med standen på tagrenderne, ligesom han eller hun nemt vil kunne se, om faldet på dine tagrender er fint, eller om det skal rettes. Derudover vil en professionel hurtigt kunne spotte huller i tagrenderne og lappe dem med det samme. Endelig vil en rensning af tagrender gennem et professionelt firma også være en garanti for, at rensningen er foretaget i bunden, grundigt og korrekt.

Insisterer du på at rense tagrenderne selv, er der visse trin, du skal igennem for at være sikker på, at rensningen er foretaget grundigt og korrekt. Først og fremmest skal du tømme tagrenderne for blade, snavs og skidt. Du kan enten bruge hænderne eller anvende en såkaldt tagrende-skovl. Du kan også lave din egen tagrendeskovl ud af en gammel sodavandsflaske.

Når tagrenderne er helt tømt, går du i gang med at skrubbe tagrenderne rene med en grov børste. Dernæst spuler du tagrenderne igennem med vand. Husk i den forbindelse at tjekke, om nedløbet har det korrekte fald, så vandet ender i kloakken. Endelig skal du også tjekke, om tagrenderne er helt tætte og uden huller. Finder du huller, så sørg for at lappe dem med det samme.

Hvordan renses tagrender professionelt

Vælger du i stedet at få renset tagrenderne af et professionelt firma, vil de stå for hele processen for dig, ligesom de vil tjekke, hvordan den generelle stand er på ejendommens tagrender. Er det ved at være tid til en udskiftning af tagrenderne, kan et firma desuden guide dig i forhold til udførsel og materialevalg.

Bor du i en etageejendom, vil rensningen af tagrender typisk ske med en specialdesignet støvsuger, der netop anvendes til formålet. Støvsugeren betjenes fra jorden, og der er installeret et kamera i spidsen, så personen, der betjener støvsugeren, kan se, hvad han eller hun laver.

Fordelen ved at anvende støvsugeren, når det handler om rensning af tagrender på etageejendomme, er, at man ikke behøver komme op i risikable højder for at udføre arbejdet. Man behøver heller ikke at opsætte stillads eller anvende lift, og man kan derfor spare en del omkostninger ved at anvende støvsugeren.

Hvorfor skal du rense dine tagrender?

Som nævnt er tagrender en ret afgørende bestanddel af dit hus. Hvis vandet ikke bliver ledt væk fra huset, risikerer du, at der kan opstå både fugt- og vandskade i huset – og i værste fald, at der om vinteren kan ske frostsprængninger i murværk, sokkel og fundament, fordi vandet er trængt ind i væggene og driver nedad.

Der er derfor al mulig grund til at rense og vedligeholde tagrenderne – alternativet kan blive meget dyrt.

Hvor ofte skal rensning af tagrender foretages?

Du skal som udgangspunkt rense og vedligeholde to gange årligt. Du skal altid rense umiddelbart efter løvfaldet i efteråret – her er du sikker på, at der ikke falder mange flere blade, før vinteren ankommer, og du sikrer, at tagrenderne er klar til de massive mængder regn og sne, som det danske efterår og vinter byder på.

Rensning og vedligehold skal dog ske, når det er nødvendigt, og du kan derfor være tvunget til at gøre det før efterårets komme.